INTERNATIONAL PIANO ART ACADEMY


Waarom IPAA? Voor wie? Met welk doel?
Onze belangrijkste doelstelling is om mensen van alle leeftijden de schoonheid van de klassieke muziek te laten leren kennen. Nu de klassieke muziek een gebrek aan aandacht en ondersteuning heeft, ondervindt de nieuwe generatie moeilijkheden om deze op een natuurlijke manier te ontdekken.

IPAA is opgezet door twee hooggekwalificeerde musici uit Rusland en Nederland, Julia Achkinazy en Bernhard Touwen: ervaren docenten en uitvoerend musici die een intensieve en effectieve methode van piano spelen hebben ontwikkeld.


De piano is het instrument, de uitvoering en beleving van muziek het doel.

Ontwikkeling van de uitvoerend kunstenaar (de leerling) heeft de centrale focus in de IPAA-Methode.


Deze methode is gebaseerd op grote complexe kennis en belangrijke muzikale principes: een synthese van de meest significante muzikale idealen van beroemde musici zoals
F. Liszt, H. Neuhaus, S. Rachmaninoff en A. Cortot, T. Leschetizky.


De natuurlijke ontmoeting van de cultuurrijke “Russische Pianoschool” en de West-Europese pedagogische verworvenheden hebben een evenwichtige, moderne en effectieve lesmethode opgeleverd.
Deze nieuwe methode zal klassieke muziek een natuurlijk en noodzakelijk onderdeel van uw leven maken!Wij nodigen U uit uw interesse te tonen door contact met ons op te nemen:

info@ipa.academy of www.ipa.academy
+31-(0)6-40868128 Julia Achkinazy